Verse Exercises

A portfolio for her verses

Ukol sa Lupa

leave a comment »

isinulat sa taong 2007

Sa lupa ko maiuugat ang lahat
doon nagmula ang kagutumang nanlilisik sa mata
nitong batang ako’y pinagdurukot sa bulsa
ng piso, singko ate, basta’t magkalaman ‘king sikmura
sa lupa maiuugat, noon at noon pa,
sa pagkamkam at pag-angking sapilitan,
sa yugto ng mga pumaparitong bapor at galyon,
ng frailocracia’t korporasyon,
ng mga gringo at kanilang asimilisasyon
at ngayo’y patuloy ang kawalan ng lingap
gayong sabi’y nasasaatin sa wakas! ang soberanya,
gayong isinulat ang paglaya sa dugo.

Sino ang makakarinig, sabihin mo, sagutin mo,
sa ungol ng mga magsasaka at manggagawang bukid
na nakatali pa rin sa taniman ni Ser, ng don at sa siklo
ng ‘sang latang sardinas na handa sa hapag;
utang na pinangkakain
liban lang kung nabugaw si Neneng, aalilain sa bayan,
kung hindi man gagahasain.

Alipin! Nananatiling alipin!

Ano ang aking magagawa? Singko, pisong limos
at mabubulsa na ang konsensiya, malulunok,
ibabaon sa limot yaong magsasakang hinagibis
ng bala sa hacienda, pinagtatadtad ng goon,
ng military at pulisya? Kalimutan ko man
bumabalik sa bangungot.

Alipin! Kami pa ri’y inaalipin! Maawa naman,
o diyos ko, maawa naman kayo,
lupa lang ang hinihiling namin sa iyo.

Advertisements

Written by thedoe

October 20, 2007 at 9:11 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: